çifçi takvimi

MART

Patateste tarla hazırlıkları tamamlanır. Ekim ,kirecleme ve gubreleme yapılır.
Tarla sebzeciliginde de toprak yatagı hazırlıkları yapılır.Son toprak islemesiyle gubreleme islemi de bitirilir.
Fasulye ekilecek yerlerde , tohum yatagı hazırlıkları yapılır. Martın ikinci haftasında gubre atılır.Ayın ikinci yarısında ekime baslanır.
Fideliklerde hastal?klara kars? mucadele yap?l?r.
Tohuma b?rak?lan k?sl?k sebzelerin bak?m islerine devam edilir.
Cokerten hastal?g?na kars? tohum , fide ve toprak ilaclamas?na bu ay da devam edilir.
Ureticiler sat?n alacaklar? tohum ve fidelerin hastal?ks?z, canl? gorunuslu olmas?na dikkat etmelidir. Bu konudaki ihtiyaclar?n? tar?m kuruluslar?yla, cevrede tan?nm?s merakl? ciftcilerden saglayabilirler.
NISAN

Tohum ekimi yap?lacak tarlalar?n son surumu yap?l?r ve diskaro cekilir. Tav?n korunmas? icin tapan ve surgu cekilir .
Diskaro cekilmeden once, gubreleme yap?l?r ve dikimle ilgili haz?rl?klar tamamlan?r.
Fideliklerde gunluk sulama , zay?f gidiyorsa gubreleme ve kapak kapatma islemleri yap?larak , yabanc? otlar ay?klan?r.
Mavi kuf ve kok curuklugune kars? ilacl? mucadele yap?l?r. (Dithane M-45, Antracol, Kemoazin veya Deresol gibi ilaclardan biri ile ilaclama yap?lmal?d?r. Ilaclama yag?sl? havalarda tekrarlanmamal?d?r).
Il?k yast?klara sas?rt?lm?s bulunan biber, domates ve patl?can fideleri 15 nisandan sonra, tarladaki yerlerine dikilmeye baslan?r.
Cileklerin ilkbahar capas? yap?l?r.
Bamya, fasulye, h?yar, kabak, karnabahar, lahana ve sogan tohumlar?n?n ekimine devam edilir.
Kavun, karpuz tohumlar? haz?rlanan yerlere ekilir.
Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci capa yap?l?r.
Dikimden once ve sonra, tel kurtlar? gorulurse, mucadelesi yap?l?r.
Hava sartlar?na gore, sulama imkan? olanlar, bu ayda sulama yapmal?d?r.
Yabanc? otlar temizlenir. Fazla ot c?kmayan yerlerde, istendiginde ikinci capa s?ras?nda, dip doldurma yap?labilir.
Patateste birinci capa ile bogaz doldurmas? yap?l?r.
MAYIS

Ac?ga tohum ekimi, bak?m? ve sulamas? yap?l?r.
Fideler tarladaki yerlerine dikilir ve can suyu verilir.
Yaprak bitlerine kars? Gusathion, Komithion 50, Malathion gibi ilaclarla tariflerine gore mucadele yap?l?r.
HAZIRAN

Bogaz doldurma ve sulama islemleri aksat?lmadan yurutulur
Cok zarar meydana getiren, son zamanlarda cok yayg?n bir sekilde gorunen ve cok tehlikeli olan patates bocegine kars?, ay?n ilk haftas?ndan baslayarak, Gusathion, Malathion, Metil Kotniyon 25 W gibi ilaclarla mucadele yap?lmal?d?r.
Havalar diger aylara gore oldukca ?s?nd?g?ndan, bamya,biber,domates, fasulye, kavun, karpuz, patl?can ve sogan gibi sebzelerin sulamas? aksat?lmamal?d?r.
Capalama ve yabani ot mucadelesine devam edilir.
K?sl?k sebzelerden karnabahar, lahana,p?rasa ve digerlerinin fideleri bahcedeki esas yerlerine dikilir.
Salatal?k,acur,kabak,kavun ve karpuzda gorulen antraknoza kars? bak?rl? ilaclar kullan?lmak suretiyle ilaclama yap?lmal?d?r.
Bakla,bamya ve fasulyede gorulen pirecik zararl?s?na kars? mucadele yap?l?r.
Diger hastal?k ve zararl?larla mucadele,hastal?k ve zararl?n?n c?k?s durumuna gore yap?lmal?d?r.
Domates,h?yar ve kabaklar?n tepeleri budan?r.
Bezelye ve fasulyelerin s?r?k cesitleri icin herek dikilir.
TEMMUZ

Son turfanda domates fideleri sas?rt?l?r.
Kabak, kavun ve karpuzlarda telli bocek; biber ve domateslerde yesilkurt; domateslerde mildiyo mucadelesine devam edilir.
Yazl?k sebzelerin hasad?na devam edilir. Bu arada yesil aksam?n canl?l?g?n? koruyabilmesi icin sulama yap?l?r ve sulama oncesi az miktarda azotlu gubre verilir.
Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yap?l?r. Ekimin erken yap?ld?g? yerlerde ise sas?rtma islemine baslan?r.
Yaprak bitleri, k?rm?z? orumcek, yesilkurt, danaburnu, mildiyo ve kullemenin yogunluk durumuna gore, mucadeleye devam edilir.