Ekolojiye uygun verimli ve kaliteli çeşitler ve bunlara ait nitelikli tohumluk, fide ve fidan kullanımı ile birim alandan elde edilecek verimin yükseltilmesinin yanı sıraürünün kalitesinin de iyileştirileceği tüm üreticiler tarafından bilinmektedir.
Günümüzde modern tarımın vazgeçilmez öğelerinden biri olan; nitelikli tohumluk, fide ve fidan kullanımı ile uygun yetiştirme koşullarında, verimi 3-4 kat artırmak olanaklıdır. Yurdumuzda tohumluk üretimi, kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Kamu kuruluşların genelde, özel sektör için cazip olmayan buğday, arpa, pamuk ve yem bitkileri gibi kendine döllenen bitkilerin tohumluklarının üretimini ön planda tutarken, özel tohumculuk kuruluşları ise; mısır, ayçiçeği ve sebzelerin melez çeşitlerinin tohumlukları ile patates ve çimlerin sertifikalı tohumluklarının üretimlerini gerçekleştirmektedir. Yakın zamana kadar pazarladıkları melez tohumlukları yurt dışından getiren ve melez çeşit geliştirme yönünden dışa bağımlı bir yapı içinde çalışmalar yapan özel tohumculuk kuruluşlarında yapısal yönden önemli değişmeler olmuştur. Son yıllarda kendi geliştirdikleri ve kamu kuruluşlarından satın aldıkları çeşitlerin tohumlukların, üretimine ağırlık vermişlerdir. Kamu kuruluşlarına ait işletmelerin olanaklarının özel tohumculuk kuruluşları ile ortak kullanımı benimsenmiş, özellikle TİGEM’e ait araziler, özel sektöre ait melez tohumluk üretimi için kullanıma açılmıştır. Yurdumuzda sertifikalı tohumluk kullanımı istenilen düzeyin çok gerisindedir. Üreticilerin büyük bir bölümünün, alım gücü yetersizliği nedeniyle sertifikalı tohumluk kullanamadıkları bilinmektedir. 2004 yılında“Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Yasa”nın çıkmış olması, özel sektörün kendine döllenen bitkilerin tohumculuğuna başlamalarını özendirecektir. Yurdumuzda son yıllara kadar, meyve ve asma fidanlarının çok önemli bir bölümü kamuya ait işletmelerde üretilirken, günümüzde fidan üretimi tamamen özel fidancılık işletmelerine bırakılmıştır. Bu amaçla; yurdun değişik yörelerindeki fidan üretme istasyonları kapatılarak bu işletmelere; özel fidancılık şirketlerinin gereksinme duyduğu anaç, aşı kalemi ve aşı gözü gibi fidan üretimi için gerekli ana materyali üretme görevi verilmiştir. Meyve bahçesi ve yeni bağ tesislerinin hızla arttığı günümüzde, yapılan desteğin kaldırılması sonucu son yıllarda meyve ve asma fidanı üretiminde önemli düşüşler olmuştur.

Yurdumuzda son yıllarda, örtü altı ve tarla sebzeciliğinde ticari fide kullanımı hızla artmaktadır. Bunun sonucu olarak; yurdumuzun değişik yörelerinde modern yöntemlerle fide üretimi yapan büyük kapasiteli pek çok tesis kurulmuştur. Üreticilerin ticari fide kullanımı yönündeki istemlerinin her geçen yıl daha da artması, mevcut işletmelerin kapasitelerini artırmalarına yol açacağı gibi, yeni fide üreten şirketlerin kurulmasını da özendirecektir.