Zirai Danışmanlık

Tarımsal Danısmanlık Sirketi :
Tarımsal isletmelere, sivil toplum orgutlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluslara tarımsal danısmanlık hizmeti sunmak uzere kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danısmanlık sirketleridir.
Tarım Danısmanı :
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin, gercek kisilerin veya tuzel kisilerin hizmet satın alacagı Bakanlıgın uygun gorecegi niteliklere haiz ziraat muhendisi, veteriner hekim ve gıda muhendisleridir.
Tarım Danısmanlarının Calısma Esasları, Yukumluluk ve Sorumlulukları:
a) Tarım danısmanları, kooperatif ve ortaklarının tarımsal uretim, isleme ve pazarlama surecinin butun asamalarında karsılastıkları problemler ve bunların birbirleriyle iliskileri hakkında fikir sahibi olmalarını, gelistirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri cozebilecek bilgi ve beceri kazandırılmalarını saglayacak danısmanlık hizmeti vermekle yukumludurler.
b) Tar?m dan?smanlar?, sorumlu olduklar? kooperatifin cal?sma bolgesinde ikamet etmek zorundad?rlar.

  1. c) Tar?m dan?smanlar?, cal?sma sureleri icinde programlanan ve kendilerine bildirilen egitim faaliyetlerine kat?lmakla yukumludurler.
  2. d) Tar?m dan?smanlar?, kooperatif uyelerine yonelik faaliyetlerini ve hizmetlerini kay?t alt?na al?r, bir suretini Il/Ilce Mudurluklerine teslim eder, kooperatifin ortaklar baz?nda uretim durumlar?n?, faaliyetlerini ve tar?msal varl?klar?n? belirlenecek surelerde Il/Ilce Mudurluklerine bildirir. Bu kay?tlar?n yap?labilmesi icin gerekli olan formlar Il/Ilce Mudurlukleri vas?tas?yla dan?smanlara ulast?r?l?r.
  3. e) Kooperatif ve uyelerine dan?smanl?k hizmetinin verilmesinde uygulama yanl?sl?g?, hatal? telkinde bulunulmas?, is ve islemlerin yururlukteki mevzuata uygun yap?lmamas?, meslek ahlak?na ayk?r? davran?lmas?, bilgi ve deneyimin uyelerin yarar?na kullan?lmamas? gibi nedenlerle kooperatif uyelerinin zarara ugramas? durumunda bu zarar genel hukumlere gore dan?smandan tahsil edilir. Ancak dan?sman?n uyar?lar?n? dikkate almayan uye/uyelerin tazmin talepleri gecersizdir.
  4. f) Tar?m dan?sman?, hizmet sozlesmesi suresince hicbir tar?msal ticari faaliyette bulunamaz, tar?msal girdilerin ve urunlerin sat?m?n?/al?m?n? ve reklam?n? yapamaz.